22
dec

Kocka klub je veľmi príjemný priestor s peknou energiou tvorivého ducha. Človek sa tam cíti príjemne. Ponúka možnosti nielen vzhliadnuť krásne výstavy, či už obrazov alebo fotografií, ktoré sa tam zvyknú konať, ale aj zapojiť sa do tvorivého procesu na tvorivých kurzoch, ktoré sú v ponuke, oddýchnuť si, zrelaxovať a vytvoriť niečo krásne vlastnými rukami, čo by si niekedy ani nepomyslel, že také dokáže vytvoriť. Taktiež besedy, workshopy alebo iné podujatia, ktoré sa tam konajú, sú zamerané na rôzne vekové kategórie a môžu človeku veľa priniesť a obohatiť ho. Odporúčam navštíviť tento klub a využiť možnosti, ktoré ponúka.